ปฏิทินนักลงทุน

 1. วันที่ กิจกรรม
  3 สิงหาคม 2563 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 2. วันที่ กิจกรรม
  23 เมษายน 2562 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 3. วันที่ กิจกรรม
  26 เมษายน 2560 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 4. วันที่ กิจกรรม
  6 ธันวาคม 2559 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559
  24 มิถุนายน 2559 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
  23 พฤษภาคม 2559 แถลงข่าว GL จับมือ J Trust Asia รุกธุรกิจดิจิทัลไฟเเนนซ์ในภูมิภาคอาเซียน
  13 พฤษภาคม 2559 แถลงข่าว GL โชว์กำไรทุบสถิติทำ new high ชู vision ผู้นำดิจิทัลไฟเเนนซ์ในอาเซียน
  28 เมษายน 2558 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
  15 กุมภาพันธ์ 2559 แถลงข่าว GL รุกใหญ่ตลาด CLMV+I ทุบสถิติกำไร
  15 กุมภาพันธ์ 2559 พบนักวิเคราะห์
 5. วันที่ กิจกรรม
  10 พฤศจิกายน 2558 พบนักวิเคราะห์
  14 สิงหาคม 2558 พบนักวิเคราะห์
  27 เมษายน 2558 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
  13 กุมภาพันธ์ 2558 พบนักวิเคราะห์
 6. วันที่ กิจกรรม
  19-25 กุมภาพันธ์ 2557 ระยะเวลาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GL-W3 (ครั้งที่ 2)
  22-28 มกราคม 2557 ระยะเวลาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GL-W3 (ครั้งที่ 1)
 7. วันที่ กิจกรรม
  18-24 ธันวาคม 2556 ระยะเวลาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GL-W2 (ครั้งที่ 5)
  8 พฤศจิกายน 2556 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
  19-25 กันยายน 2556 ระยะเวลาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GL-W2 (ครั้งที่ 4)
  17 กันยายน 2556 เซ็นสัญญากับ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  5 กันยายน 2556 เซ็นสัญญากับ สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น
  27 สิงหาคม 2556 พบนักวิเคราะห์
  19-25 มิถุนายน 2556 ระยะเวลาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GL-W2 (ครั้งที่ 3)
  26 เมษายน 2556 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
  26 เมษายน 2556 พบนักวิเคราะห์
  20-26 มีนาคม 2556 ระยะเวลาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GL-W2 (ครั้งที่ 2)
 8. วันที่ กิจกรรม
  11 ธันวาคม 2555 วันพบปะนักลงทุน
  25 ตุลาคม 2555 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2555
  12 กันยายน 2555 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555
  27 เมษายน 2555 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

สิทธิประโยชน์


วันขึ้นเครื่องหมาย เครื่องหมาย รายละเอียด
30 มิ.ย. 2563 XM

วันปิดสมุดทะเบียน : -
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น : 01 ก.ค. 2563
วันที่ประชุม : 03 ส.ค. 2563 10:00
วาระการประชุม : งดจ่ายเงินปันผล
ประเภทของการประชุม : ประชุมสามัญ
สถานที่จัดการประชุม : โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

01 เม.ย. 2562 XM

วันปิดสมุดทะเบียน : -
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น : 02 เม.ย. 2562
วันที่ประชุม : 23 เม.ย. 2562 10:00
วาระการประชุม : งดจ่ายเงินปันผล
ประเภทของการประชุม : ประชุมสามัญ
สถานที่จัดการประชุม : โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

29 มี.ค. 2561 XM

วันปิดสมุดทะเบียน : -
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น : 30 มี.ค. 2561
วันที่ประชุม : 26 เม.ย. 2561 10:00
วาระการประชุม : งดจ่ายเงินปันผล, การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ประเภทของการประชุม : ประชุมสามัญ
สถานที่จัดการประชุม : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

29 มี.ค. 2561 XM

วันปิดสมุดทะเบียน : -
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น : 30 มี.ค. 2561
วันที่ประชุม : 26 เม.ย. 2561 10:00
วาระการประชุม : งดจ่ายเงินปันผล, การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ประเภทของการประชุม : ประชุมสามัญ
สถานที่จัดการประชุม : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

04 พ.ค. 2560 XD

วันปิดสมุดทะเบียน : 11 พ.ค. 2560
วันจ่ายปันผล : 25 พ.ค. 2560 00:00
เงินปันผล(บาท/หุ้น) : -
รอบผลประกอบการ : 01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559
เงินปันผลจาก : ปันผลจากกำไรสุทธิ
หมายเหตุ

30 มี.ค. 2560 XM

วันปิดสมุดทะเบียน : 04 เม.ย. 2560
วันที่ประชุม : 26 เม.ย. 2560 10:00
วาระการประชุม : การจ่ายปันผล
ประเภทของการประชุม : ประชุมสามัญ
สถานที่จัดการประชุม : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องแกรนด์ บีซี ชั้น 4 เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

10 พ.ย. 2559 XM

วันปิดสมุดทะเบียน : 15 พ.ย. 2559
วันที่ประชุม : 06 ธ.ค. 2559 10:00
วาระการประชุม : การเพิ่มทุน,การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์,รายการที่เกี่ยวโยงกัน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ,1.การแก้ไขการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่แล้ว2.การแก้ไขข้อบังคับ
ประเภทของการประชุม : ประชุมวิสามัญ
สถานที่จัดการประชุม : โรงแรม มิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 เลขที่ 99 ถ.กำแพงเพชร 6 หลักสี่ กทม 10210

30 มิ.ย. 2559 XW

วันปิดสมุดทะเบียน : 06 ก.ค. 2559
ช่วงระยะเวลาจองซื้อ :
ราคาใช้สิทธิ : -
อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) : 9 : 1
เงื่อนไข : -
หมายเหตุ

27 พ.ค. 2559 XM

วันปิดสมุดทะเบียน : 01 มิ.ย. 2559
วันที่ประชุม : 24 มิ.ย. 2559 09:00
วาระการประชุม : การเพิ่มทุน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ประเภทของการประชุม : ประชุมวิสามัญ
สถานที่จัดการประชุม : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องแกรนด์ เอ ชั้น 4 เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 หลักสี่ ดอกเมือง กรุงเทพฯ 10210

09 พ.ค. 2559 XD วันปิดสมุดทะเบียน : 12 พ.ค. 2559
วันจ่ายปันผล : 26 พ.ค. 2559 00:00
เงินปันผล(บาท/หุ้น) : 0.156
รอบผลประกอบการ : 01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558
เงินปันผลจาก : ปันผลจากกำไรสุทธิ
หมายเหตุ
28 มี.ค. 2559 XM วันปิดสมุดทะเบียน : 31 มี.ค. 2559
วันที่ประชุม : 28 เม.ย. 2559 10:00
วาระการประชุม : การจ่ายปันผล,การออกหุ้นกู้
ประเภทของการประชุม : ประชุมสามัญ
สถานที่จัดการประชุม : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
07 พ.ค. 2558 XD วันปิดสมุดทะเบียน : 12 พ.ค. 2558
วันจ่ายปันผล : 26 พ.ค. 2558 00:00
เงินปันผล(บาท/หุ้น) : 0.0625
รอบผลประกอบการ : 01 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557
เงินปันผลจาก : -
หมายเหตุ
25 มี.ค. 2558 XM วันปิดสมุดทะเบียน : 30 มี.ค. 2558
วันที่ประชุม : 27 เม.ย. 2558 13:00
วาระการประชุม : การจ่ายปันผล
ประเภทของการประชุม : -
สถานที่จัดการประชุม : ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์-กรุงเทพฯ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10320
08 พ.ค. 2557 XD วันปิดสมุดทะเบียน : 14 พ.ค. 2557
วันจ่ายปันผล : 28 พ.ค. 2557 00:00
เงินปันผล(บาท/หุ้น) : 0.0568
รอบผลประกอบการ : 01 ก.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2556
เงินปันผลจาก : -
หมายเหตุ